W rękawach foliowych można magazynować suche i mokre ziarno. W sytuacji kiedy gospodarstwo jest wyposażone lub wynajmuje maszynę do pakowania ziarna w rękawy i maszynę do rozpakowywania rękawów, technologia rękawów może być alternatywą dla inwestycji w bazę magazynową.

Korzyści pakowania w rękawy:

  • technologia rękawów foliowych pozwala na skupienie dużych ilości mokrej kukurydzy w czasie żniw, kiedy jej cena zwykle jest najniższa
  • czynnikiem limitującym skup lub szybkość koszenia kukurydzy jest często wydajność suszarni, dzięki zastosowaniu magazynowania mokrej kukurydzy w rękawie foliowym możemy ten czynnik wyeliminować
  • technologia pakowania w rękawy foliowe daje możliwość zmagazynowania zapasu mokrej kukurydzy, którą można suszyć w trakcie następnych kilku miesięcy
  • dzięki rękawom możemy szybko skończyć żniwa we własnym gospodarstwie i równocześnie prowadzić skup mokrej kukurydzy w swojej okolicy, bez konieczności dodatkowych inwestycji w infrastrukturę magazynową i suszarnię

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowych informacji udzieli Państwu

Dyrektor Generalny Daniel Kociński

tel.kom: +48 502 024 085