Doradztwo żywieniowe zwierząt gospodarskich

Żywienie zwierząt jest najbardziej kosztownym elementem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Dlatego w największym stopniu decyduje o rentowności produkcji. Błędy żywieniowe - prócz swych oczywistych następstw, jak pogorszenie wyników produkcyjnych, mogą skutkować różnego rodzaju chorobami metabolicznymi. Prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej nie jest rzeczą łatwą. W praktyce hodowca nie jest w stanie samodzielnie, bez analiz surowców paszowych i specjalistycznych programów, w 100% prawidłowo żywić swoich zwierząt.

#

Dlatego oferujemy Państwu pomoc w żywieniu Waszych zwierząt.

- wizyty w gospodarstwie

- pomoc w „prowadzeniu” stada, pod kątem żywieniowym

- bilansowanie dawek pokarmowych dla bydła