Działalność społeczna i wyróżnienia

Staramy się udzielać społecznie i być aktywni we wspieraniu różnego rodzaju inicjatyw. Chcemy uczestniczyć w przedsięwzięciach i zawsze z miłą chęcią dokładamy skromną cegiełkę w budowaniu muru integracji i wsparcia.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#